Katedra fyziky FEI TUKE
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Sektor vysokých škôl

Katedra fyziky FEI TUKE

Katedra fyziky bola založená v roku 1952.

Organizačnú štruktúru tvoria Oddelenie fyziky magnetických materiálov, Oddelenie fyziky makromolekulových systémov a Oddelenie zabezpečenia a rozvoja výučby.

Súčasťou katedry sú aj tieto laboratóriá - Laboratórium fyziky makromolekulových systémov, Laboratórium magnetických meraní, Laboratórium progresívnych materiálov, Laboratórium NMR pre tuhú fázu.

Od svojho založenia je výskumná činnosť Katedry fyziky prevažne zameraná na skúmanie magnetických vlastností látok prostredníctvom rádiospektroskopických (elektrónová paramagnetická rezonancia (EPR), jadrová magnetická rezonancia (NMR), jadrová kvadrupólová rezonancia (NQR) a feromagnetická rezonancia (FMR)) a statických magnetických metód. Okrem týchto metód sa vo výskume na katedre využívajú aj iné techniky na skúmanie elektrických a magnetických vlastností materiálov. V súčasnosti katedra pracuje na týchto oblastiach výskumu: skúmanie materiálov v tuhej fáze metódami NMR a skúmanie magnetizacných procesov v amorfných feromagnetických zliatinách.

Súčasťou výskumu katedry je aj riešenie projektov ako Modifikácia štruktúry a vybraných magnetických vlastností amorfných feromagnetických materiálov, Anomálny Brownov pohyb či Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia