NASA otvára dvere k svojmu výskumu

Jaroslav Leitmann

Cunami na Marse alebo ako zostať fit počas vesmírnej misie. Aj o tom sa môžete dočítať na novom vedeckom portáli americkej výskumnej agentúry NASA. Výsledky výskumu financovaného z verejných prostriedkov sú od augusta tohto roku zadarmo dostupné širokej verejnosti.

NASA otvára dvere k svojmu výskumu

Logo NASA, archív: NASA

Nová internetová databáza sa nazýva PubSpace, a záujemcovia o vesmírny a letecký výskum agentúry v nej nájdu akademické články pracovníkov NASA. Tie musia byť zverejnené najneskôr jeden rok po ich vydaní.

Museli platiť

Odomknutie výskumu pre verejnosť je dôsledkom nariadenia americkej vlády z roku 2013, keď White House Office of Science and Technology Policy nariadila vedeckým agentúram zjednodušiť prístup k výskumu financovaného z verejných prostriedkov.

Ďalšie americké výskumné organizácie, ako napríklad American Chemical Society, pracujú na vytvorení podobného portálu.

Veľká väčšina vedeckých materiálov NASA bola doteraz úplne uzamknutá pred verejnosťou. Časť výskumu vedeckej agentúry, ktorá je financovaná z prostriedkov daňových poplatníkov, bola dlhé roky prístupná iba veľkým firmám a inštitúciám. Tá si zaň ale musela zaplatiť.

Databáza výskumu NASA bude mať aj určité obmedzenia. Zverejnený bude môcť byť len výskum, ktorý nespracúva osobné informácie, alebo záležitosti spojené s národnou bezpečnosťou. Taktiež nemusia byť zverejňované vedecké výsledky prepojené na patenty.

Chcú zveľaďovať vedu

Sprístupnenie vedeckých článkov verejnosti má veľký potenciál posunúť výskum NASA do popredia americkej vedy. Zjednodušenie prístupu umožňuje lepšie a intenzívnejšie využitie vedeckých poznatkov agentúry aj v iných vedeckých odvetviach. Zároveň môže výrazne pomôcť aj začínajúcim alebo existujúcim firmám v hľadaní nových inovatívnych riešení a produktov.

Hlavná vedecká pracovníčka NASA Ellen Stofan poznamenala, že postup agentúry takto môže pomôcť poháňať inovačný cyklus v krajine. Zároveň uviedla, že vedecká činnosť výskumníkov agentúry môže nadobudnúť väčšiu relevanciu a z dlhodobého hľadiska môže tento krok pozitívne ovplyvniť aj samotný výskum NASA.

Takto verejne dostupný portál napríklad umožní NASA lepšie monitorovať a analyzovať vplyv svojho výskumu a dlhodobo ho archivovať.

Zbierajú sa

Dnes je na portáli PubSpace prístupných už takmer tisíc vedeckých článkov, ktoré napríklad vysvetľujú proces tvorby cunami na Marse alebo to, ako sa dá udržiavať v dobrej fyzickej kondícii počas vesmírnej misie.

V priebehu najbližších mesiacov sa portfólio dostupných článkov výrazne rozšíri. Portál má tak potenciál efektívne konsolidovať výsledky popredného vesmírneho výskumu na jednom mieste.

Postup americkej vlády v sprístupnení výsledkov verejne financovaného výskumu je v súlade s celosvetovým trendom v zverejňovaní výskumu. V máji tohto roku prijali podobné opatrenie aj členské štáty Európskej únie, ktoré hlasovali za sprístupnenie výskumu financovaného z prostriedkov EÚ do roku 2020.

Bezplatné zverejňovanie výskumu má aj ďalšie výhody. Sprístupnenie vedeckých článkov z verejne financovaného výskumu dokáže aspoň čiastočne znížiť pirátstvo a nelegálne šírenie vedeckých publikácii.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia