Náš sused možno vznikol ako mesačné puzzle

— Lenka Uherová

Napriek tomu, že náš sused Mesiac je takpovediac „čoby kameňom dohodil“, stále o ňom veľa nevieme. Napríklad ani to, ako vznikol. Popredným kandidátom na objasnenie bola doteraz teória jedného veľkého tresku dvoch objektov. Teraz vedci z amerického Southwest Research Institute zverejnili simuláciu, podľa ktorej je Mesiac skôr produktom viacerých menších kolízií.

Náš sused možno vznikol ako mesačné puzzle

Ilustračná fotografia, zdroj: pixabay.com/ geralt

Podľa novej simulácie, ktorú predstavili začiatkom tohto roka vedci zo Southwest Research Institute v časopise Nature Geoscience, by zlúčenie mini mesiacov vysvetľovalo, prečo má náš sused podobné chemické zloženie ako Zem.

Táto myšlienka vraj nie je o nič menej pravdepodobná ako doteraz najpopulárnejšia predstava o tom, ako zrejme Mesiac vznikol. Podľa teórie nemeckých vedcov z University of Goettingen z roku 2014 za to mohla zrážka Zeme s gigantickým objektom o veľkosti Marsu s názvom Theia, ku ktorej malo prísť pred približne 4,5 miliardami rokov.

Predsa sú rozdielne

Doteraz najpravdepodobnejšia teória vzniku Mesiaca sa zakladá na štúdii publikovanej v časopise Science, počas ktorej vedci analyzovali mesačné kamene privezené na Zem počas misií Apollo 11, 12 a 16. Na základe výskumov doposiaľ prevládali názory, že kamene z Mesiaca a Zeme nevykazujú žiadne rozdiely.

Analýzou viacerých druhov atómov kyslíka sa ale ukázalo, že horniny z Mesiaca majú iné zloženie, ako kamene na Zemi. Práve táto informácia sa stala kľúčovou pri argumentácii, že Mesiac môže obsahovať materiál z iného vesmírneho objektu, ktorý sa zrazil so Zemou.

„Práve to, že sme objavili tieto malé rozdiely medzi Mesiacom a Zemou, je potvrdením hypotézy obrieho dopadu. Ide o jasný dôkaz pre tých, ktorí tvrdili, že ku kolízii nedošlo,“ povedal vedúci výskumu Daniel Herwartz pre BBC.

Zdroj: Youtube

Mesiac z mesiacov

Aj nová teória o vzniku Mesiaca sa prikláňa k zrážke, ale údajne ich bolo viac. Vedci navrhujú, že Zem mohlo zasiahnuť viacero silnejších a stredne silných dopadov. Tieto zrážky, ktorých vraj mohlo byť približne 20, pri náraze odhadzovali na obežnú dráhu Zeme nečistoty, ktoré sa sformovali do akýchsi diskov pripomínajúcich prstence Saturnu. V priebehu rokov sa tieto „mini“ mesiace spojili a vytvorili jeden obrovský.

Nedostatkom teórie o jednom veľkom náraze je fakt, že obrovská podobnosť v zložení Zeme a Mesiaca by vyžadovala zrážku dvoch zložením veľmi podobných objektov. To je podľa niektorých vedcov veľmi málo pravdepodobné, podobne ako to, že taký druh kolízie, ktorý by vytvoril Mesiac, by musel byť veľmi špecifický aj z hľadiska správneho momentu hybnosti.

Naopak, niekoľko zrážok a dopadov by podľa nich mohlo vysvetľovať podobné chemické zloženie blízkych telies.

Raluca Rufu, hlavná autorka štúdie z Weizmann Institute of Science v Izraeli sa pre portál Space.com tiež vyjadrila, že teóriu podporuje aj fakt, že v skorých štádiách Slnečnej sústavy boli zrážky veľmi hojné. Preto je prirodzenejšie, že Mesiac vytvorilo skôr niekoľko spoločných nárazov, ako jeden masívny stret.

Teórií je viac

Okrem spomínanej teórie stretu Zeme s Theiou existujú podľa portálu Space.com ešte ďalšie dve hypotézy, ako mohol Mesiac vzniknúť.

Jedna z nich hovorí, že sa mesiace môžu tvoriť súčasne so svojimi materskými planétami. To by znamenalo, že by gravitácia pri tvorbe Slnečnej sústavy, podobne ako v prípade Zeme, viazala častice dohromady a vytvorila by Mesiac. Vysvetlilo by to jeho veľmi podobné zloženie, aj blízku polohu k Zemi. Nedostatkom teórie je, že Mesiac má oveľa menšiu hustotu ako Zem, čo sa nezhoduje s tým, že by sa oba objekty vytvárali v rovnakom čase.

Treťou možnosťou je, že Zem vďaka gravitácii zachytila okolo prechádzajúce teleso, ako sa to stalo v prípade iných mesiacov v Slnečnej sústave. Takto sa pridružili napríklad mesiace Marsu – Phobos a Deimos.

Kým teória by vysvetlila odlišnosti v zložení susedných telies, nevysvetlilo by to synchronizáciu, s akou Mesiac obieha okolo Zeme. Orbity pritiahnutých telies sú totiž často zvláštne tvarované.

Vzhľadom na množstvo nezodpovedaných otázok sa teda ako najpravdepodobnejšia javí teória stretu (alebo stretov) s inými telesami.

Ďalší výskum na overenie hypotézy s viacerými nárazmi je už v plnom prúde. Spolupracovník Raluca Rufu, fyzik Haga Perets z Technion – Israel Institute of Technology, už pracuje na objasnení spôsobu, akým by sa mohli malé mesiace zlučovať.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia