Branislav Peťko
Veda a výskum

Branislav Peťko

doc., MVDr., CSc.

Parazitologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

parazitológ

Štúdium: Vysoká škola veterinárska Košice, 1971

Pracoviská a významné funkcie: Vojenský veterinárny doškoľovací výskumný ústav Košice (1978-1989), Parazitologický ústav SAV Košice (od 2007 do 2015 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Vytvorenie školy pre komplexný výskum prírodne ohniskových bakteriálnych a protozoárnych nákaz prenášaných kliešťami na Slovensku: originálne poznatky o výskyte, ekológii, epidemiológii a epizootológii pôvodcov lymskej boreliózy, anaplazmózy, babeziózy, hepatozoonózy zvierat na Slovensku; dôkaz vplyvu klimatických zmien na šírenie sa kliešťov a kliešťovej encefalitídy do horských oblastí Slovenska.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 65/0/0/280; Lukáň M. - Bullová E. – Peťko B. Climate warming and tick-borne encephalitis, Slovakia. In Emerging Infectious Diseases, 2010, vol. 16, no. 3, p. 524-526. (IF 6,974)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 13 doktorandov

Medzinárodné projekty: dvojstranné, vedúci/spoluriešiteľ: 10/2

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV, predseda 2008-2012, Vedecké kolégium pre biologické a ekologické vedy, 2010

Významné ocenenia: Medaila profesora Jána Hovorku (2003), Medaila Stanislava Prowazka (2006), Cena SAV za popularizáciu vedy (2008), Cena primátora mesta Košice (2008), Diplom na konferencii o kliešťoch a prenášaných chorobách, Buenos Aires, Argentína (2008)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia