Žiaci v Petržalke dostali na Vianoce vybavenie z SAV

— Lenka Uherová

Nepotrebné vybavenie z SAV dnes putovalo pod stromček do školy. Vedci z ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) sa rozhodli využiť tieto sviatky na to, aby pomohli žiakom ZŠ Turnianska v Petržalke. Za výborné tohtoročné výsledky im predseda SAV dnes odovzdal výskumné vybavenie, ktoré už vedci nepotrebujú.

Žiaci v Petržalke dostali na Vianoce vybavenie z SAV

Pavol Šajgalík dnes na základnej škole odučil hodinu fyziky, archív: Lenka Uherová

Žiaci zo ZŠ Turnianska tento rok v rámci projektu Petržalská Super škola dosiahli najlepšie študijné výsledky v oblasti fyziky, biológie, či chémie. Mestská časť Petržalka a SAV sa preto rozhodli pri príležitosti vianočných sviatkov vyzbierať nepotrebné výskumné vybavenie z rôznych ústavov a darovať jej ho. Predmety tak môžu ďalej slúžiť – ako učebné pomôcky, na ktoré by inak školy nemali finančné prostriedky.

Zmysluplná recyklácia

Po novom roku budú môcť žiaci na hodinách využívať napríklad zobrazovací mikroskop, množstvo laboratórneho skla, ktoré žiaci využijú pri rôznych chemických pokusoch, či vzdelávacie filmy o ochrane prírody.

„Je to vlastne taká zmysluplná recyklácia prístrojov. Pretože prístroje, ktoré sú pre mnohé špičkové vedecké aplikácie už zastarané, sú určite vhodné pre výchovu študentov a žiakov,“ povedal dnes pri ich slávnostnom predaní na ZŠ Turnianska predseda SAV Pavol Šajgalík.

Podľa neho je deti potrebné motivovať, aby si našli vzťah k tomu, čo sa často označuje ako „ťažké predmety.“ Prírodné vedy ale podľa neho nie sú ťažké, naučia iba deti logicky myslieť a spájať určité súvislosti. Ak sa im tento svet otvorí, tak vraj zistia, že to nie je zložité.

Vybavenie SAV Lenka Uherova

Žiaci zo ZŠ Turnianska budú môcť vďaka vedcom zo SAV od nového roka využívať pri učení nové pomôcky, archív: Lenka Uherová

Predseda SAV vyučoval

V rámci vianočného predávania učebných pomôcok si predseda SAV Pavol Šajgalík zaspomínal na svoje učiteľské časy.Na základnej škole v Petržalke totiž odučil hodinu fyziky pre žiakov deviateho ročníka. Žiakom vysvetlil, na akom princípe funguje napätie, ako ušetriť pri svietení, a prečo nám napríklad poistka pri skrate ochráni trúbu pred zničením.

Na svoje vzdelávanie na základnej škole si P. Šajgalík spomína dobre, pretože mal šťastie na dobrých učiteľov, hlavne na predmetoch ako matematika, či fyzika. Výborného učiteľa fyziky mal aj na strednej škole, čo sa odrazilo na jeho voľbe študovať tento predmet aj na univerzite.

Vzdelávací projekt Petržalská Super škola, v rámci ktorého sa konalo aj toto podujatie, vznikol pred piatimi rokmi a je určený pre žiakov základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom informácie inak, ako ich dostávajú spoza školských lavíc. Projekt ich učí systémovejšie rozmýšľať a chápať vedu ako niečo, čo vychádza z kolobehu života. Mottom projektu je preto heslo „Veda nie je nuda.“ 

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia