Etický kódex

Portál science.sk sa 22.5.2013 prihlásil k Etickému kódexu novinára, ktorý schválil Slovenský syndikát novinárov na svojom 9. sneme dňa 5. novembra 2010 a účinnosť nadobudol 1. januára 2011.

Plné znenie Etického kódexu novinára: www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia