Vedcom roka 2016 sa stal jadrový fyzik Pavel Povinec

— Jakub Uhlík

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásilo víťazov jubilejného 20. ročníka súťaže o významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy – Vedec roka SR 2016.

Vedcom roka 2016 sa stal jadrový fyzik Pavel Povinec

 

V utorok 16.5. sa v bratislavskom Primaciálnom paláci udeľovali každoročné ocenenia "Vedec roka SR".

Ocenenia za rok 2016 získalo päť vedcov v nasledovných kategóriách

  • Vedec roka SR: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.
  • Vedkyňa roka SR: Ing. Mária Omastová, DrSc. - Ústav polymérov Slovenská akadémia vied, za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.
  • Osobnosť roka v oblasti technológií: doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.  - Technická univerzita v Košiciach, za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe.
  • Osobnosť roka v programoch EÚ: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Slovenská technická univerzita v Bratislave, za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU.
  • Mladá osobnosť vedy: Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING. - Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov.

 

Tento rok bolo nominovaných 55 vedcov, ktorých projekty boli podľa poroty tak dobré, že pri rozhodovaní zavážili malé detaily. Všetci vedci vo svojich prejavoch vyjadrili presvedčenie, že veda je kolektívnou záležitosťou: na tomto mieste by nestáli nebyť kolektívu vedcov, s ktorými spolupracujú. Daniel Donoval dokonca vyzdvihol prácu mladých vedcov a výskumníkov, ktorí sú podľa jeho slov kľúčoví pre úspech projektov realizovaných v ústave. 


Víťazi v jednotlivých kategóriách: zľava prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. (Vedec roka SR); doc. Ing. doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. (Osobnosť roka v oblasti technológií); Ing. Mária Omastová, DrSc. (Vedkyňa roka SR); prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (Osobnosť roka v programoch EÚ); Ing. Tomáš Bertók (Mladá osobnosť vedy). Zdroj: CVTISR

 

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia