Silvia Pastoreková
Veda a výskum

Silvia Pastoreková

prof., RNDr., DrSc.

Oddelenie molekulárnej medicíny
Virologický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

virologička

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1985 

Pracoviská a významné funkcie: Virologický ústav SAV (od 1985, 1992 - 2000 vedecká tajomníčka), od 2009 vedúca Oddelenia molekulárnej medicíny 

Najdôležitejšie výsledky: Zásadný príspevok k objavu génu a proteínu MN/CA IX, ktorý je markerom nádorovej hypoxie, indikátorom zlej prognózy a využíva sa na detekciu agresívnych nádorov, predikciu rozvoja nádorovej choroby a stratifikáciu pacientov na vhodné liečebné režimy; US patent "MN Gene and Protein” (Závada, Pastoreková, Pastorek) číslo 5,384,676 z roku 1995 a ďalšie patenty zamerané na diagnostické a terapeutické využitie nádorovo-asociovaného proteínu MN/CA IX objaveného vo VU SAV. 

Časopisecké publikácie, patenty, ohlasy: 167/4118 (podľa WOS ku dňu 24.5.2013)

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 4 

Medzinárodné projekty: 4 

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Európska organizácia pre výskum a liečbu rakoviny, Európska molekulárno-biologická konferencia (EMBC), Učená spoločnosť SAV 

Významné ocenenia: Cena SAV, Krištáľové krídlo, Slovenka roka 2009 v kategórii Veda a vzdelávanie

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia