Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Európska komisia Spoločenské výzvy

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Výzva sa zameriava na zabezpečenie udržateľnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pre všetkých občanov Európy. Dôraz sa tu kladie na skvalitnenie prevencie, diagnostiky či samotnej liečby. Jedným z jej cieľov je tiež skvalitniť život seniorov, predĺžiť obdobie ich aktívnosti a samostatnosti, ako aj odskúšať a predviesť nové modely poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

V tomto smere je kladený dôraz na osobnejší charakter starostlivosti, či už zdravotnej alebo ošetrovateľskej, ale aj na koordináciu a podporu európskych a medzinárodných iniciatív v danej oblasti. Horizont 2020 bude tiež podporovať výskum a inovácie, ktoré majú za cieľ prispieť k skvalitneniu zdravia obyvateľov, ako aj prepojenie s informačnými a komunikačnými technológiami. 

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia