Bezpečnosť spoločnosti - Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
Európska komisia Spoločenské výzvy

Bezpečnosť spoločnosti - Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Cieľom výzvy je zaistiť bezpečnosť a slobodu občanov, ako aj chrániť európsku spoločnosť a ekonomiku, politickú stabilitu, prosperitu a všeobecný prospech obyvateľov Európy. Dôraz je však kladený aj na prípravu na rôzne hrozby, či už prírodného alebo ľudského pôvodu.

Hlavnými cieľmi piliera sú:

1. zvýšiť odolnosť spoločnosti voči prírodným a človekom spôsobeným katastrofám,
2. bojovať proti kriminalite a terorizmu,
3. zvýšiť bezpečnosť hraníc,
4. poskytnúť zvýšenú bezpečnosť v kyberpriestore.

Pre všetky z týchto cieľov zohráva dôležitú úlohu aj prepojenosť s výskumom a informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré nadviažu na predchádzajúce aktivity. Kľúčová bude tiež spolupráca s príslušnými agentúrami, ako sú napríklad Európska obranná agentúra (EDA), Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX), Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) a Európsky policajný úrad (EUROPOL).

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia