Vesmír
Európska komisia Vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií

Vesmír

Ďalšia z priorít Horizontu 2020 spadá pod Podporné a priemyselné technológie. V nadväznosti na úspechy 7.RP podporí Horizont 2020 rozvoj inovatívnych vesmírnych technológií a ich aplikáciu. Vesmírny výskum, ale aj kozmonautika ako taká sú totiž neoddeliteľnou súčasťou vedecko-výskumných finančných mechanizmov Európskej únie.

Vesmírne technológie v značnej miere vplývajú aj na bežný život občanov. Aplikácia vesmírneho výskumu sa prejavuje napríklad v pokroku v oblasti navigačných a telekomunikačných technológií. Do budúcnosti predstavuje perspektívnu oblasť, ktorá dokáže poskytnúť nové možnosti vo viacerých dôležitých sektoroch, enviromentálny nevynímajúc. 

Vesmírny výskum je do veľkej miery závislý od verejných zdrojov a esenciálnou je pri ňom medzinárodná spolupráca. Na základe toho budú výskumné činnosti vykonávané v spolupráci s členskými štátmi a s Európskou vesmírnou agentúrou (European Space Agency; ESA). Heslom tejto výzvy je: "Pripraviť sa na rastúcu úlohu vesmíru v budúcnosti a zožať benefity vesmíru v prítomnosti."

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia