Vedúce postavenie priemyslu

Vedúce postavenie priemyslu

Tento pilier Horizontu 2020 sa sústreďuje na podporu európskeho priemyslu a jeho konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle na základe urýchlenia rozvoja technológií a inovácií. Jedným z cieľov programu je vytvoriť z Európy priestor, ktorý bude atraktívny pre investície do výskumu a inovácií, vrátane ekoinovácie.


viac o programe

 

   

Priorita zabezpečí podstatné finančné investície do kľúčových priemyselných technológií, pomôže novátorským malým a stredným podnikom (MSP) rozvinúť sa a vyrásť na úroveň vedúcich svetových spoločností a celkovo maximalizuje potenciál rastu európskych podnikov. Významnú úlohu pri vývoji nových priemyselných technológií a produktov hrá spolupráca akademického a priemyselného prostredia, ktorá bude intenzívne podporovaná. 

 

Program je rozdelený do troch oblastí. Každá z nich sa sústredí na inú podstatnú časť priority Vedúce postavenie priemyslu:

 

1. Vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií
2. Prístup k rizikovému financovaniu
3. Inovácie v MSP (SME)

 

Aktuálne výzvy nájdete tu. 

  

foto: Designed by Freepik

 

— Podkategórie

 

Filtrovanie obsahu

Zobraz možnosti

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia