Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Sektor vysokých škôl

Trenčianska univerzita A. Dubčeka

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola založená v roku 1997.

Organizačnú štruktúru tvoria Fakulta špeciálnej techniky, Fakulta zdravotníctva, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta priemyselných technológií, Katedra politológie.

Univerzita sa zameriava na výskum v oblastiach ako je výskum vlastností kovových a nekovových materiálov (buduje sa aj centrum excelentnosti), výskum výroby odliatkov z ľahkých zliatin pre automobilový priemysel, výskum nových materiálov (nekovových, kovových, kompozitných), mechatronické systémy, senzorová technika, kvalifikačná štruktúra pracovníkov trenčianskeho regiónu v štátnej správe a samospráve, vývoj nových materiálov pre elektronický priemysel a skúmanie ich fyzikálnych vlastností vrátane elektrických a magnetických, vplyv elektromagnetického poľa na vývoj embryí kurčiat atď.

Vedecko-výskumná činnosť sa na univerzite realizuje predovšetkým formou riešenia vedecko-výskumných projektov počnúc fakultnými a celouniverzitnými (CUGS) cez celoslovenské (VEGA, KEGA, APVT, AV/VTP, MVTS), štátne programy VaV, až po medzinárodné výskumné programy (napr. Centrum kompetencie skla - VILA - Korundové rezné nástroje pre obrábanie kovov pri vysokých rezných rýchlostiach či Chemical Effects II.).

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia