Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva MTF STU
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave STU Sektor vysokých škôl

Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva MTF STU

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva vznikol v roku 2007.

Organizačnú štruktúru tvoria Katedra bezpečnostného inžinierstva, Katedra environmentálneho inžinierstva a Katedra priemyselnej bezpečnosti.

Výskum ústavu sa sústreďuje na oblasti ako štúdium limitných podmienok iniciácie procesu horenia práškových materiálov, dopad požiaru a jeho likvidácie na životné prostredie, environmentálna záťaž z použitia penotvorných hasiacich látok, posúdenie biologickej odbúrateľnosti vybraných penidiel, požiarne nebezpečenstvo PVC káblov a ich ochrana, vybudovanie znalostnej databázy a expertného systému pre posudzovanie rizík nebezpečných látok a prípravkov, odpadov, technológií a iných nebezpečných činností, atď.

Súčasťou výskumnej činnosti ústavu sú vedecké projekty ako Posúdenie životného cyklu plastových obalov z obchodných reťazcov či Štúdium mobility vybraných herbicídov po ich aplikácii na zhoreniskách - zhodnotenie ohrozenia pôd, vôd a možností ich remediácie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia