Katedra environmentálneho inžinierstva FEaE TUZVO
Fakulta ekológie a environmentalistiky Sektor vysokých škôl

Katedra environmentálneho inžinierstva FEaE TUZVO

Katedra plánovania a tvorby krajiny, sa začala formovať spolu so vznikom Fakulty ekológie od roku 1991.

Katedra je orientovaná na výskum krajinných štruktúr, ich vývoja, kultúrnych a krajinotvorných fenoménov, krajinné typy z hľadiska krajinného obrazu a rázu, taxonomické a kompozično-priestorové aspekty dendrologickej štruktúry kultúrnej krajiny.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia