Katedra plánovania a tvorby krajiny FEaE TUZVO
Fakulta ekológie a environmentalistiky Sektor vysokých škôl

Katedra plánovania a tvorby krajiny FEaE TUZVO

Katedra vznikla v roku 1991.

Katedra environmentálneho inžinierstva sa od svojho vzniku sústreďuje na výrobné technológie, energetiku a komunálne hospodárstvo vo všetkých environmentálnych súvislostiach (monitoring, hodnotenie, výskum a návrhy zvyšovania environmentálnej kvality technológií, materiálov a prostredia). Komplexne hodnotí vplyvy priemyselnej činnosti človeka na životné prostredie. V súčasnosti, s ohľadom na najaktuálnejšie požiadavky, je tu podrobnejšia orientácia na technológie spracovania dreva, technológie povrchových úprav, chemické a hutnícke technológie, biotechnológie, látkové a energetické zhodnocovanie odpadov, technológie zneškodňovania odpadov a čistenia odpadových plynov a environmentálne súvislosti týchto technológií so znečisťovaním ovzdušia, vody, pôdy a produkcie odpadov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia