Katedra výživy ľudí FAPZ SPU
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra výživy ľudí FAPZ SPU

Vznik Katedry výživy ľudí možno datovať od roku 1994, keď sa na Katedre výživy a kŕmenia hospodárskych zvierat začali vyučovať predmety zamerané na humánnu výživu.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa katedra podieľa na výskume stravovacích zvyklostí, zameraného na preventívne pôsobenie výživou a životným štýlom proti civilizačným ochoreniam, na monitoring rizikových faktorov a hodnotenie nutričného stavu v jednotlivých populačných skupinách. Výskumná činnosť je ďalej orientovaná na sledovanie antioxidačnej aktivity rôznych rastlinných druhov, na štúdium významu prírodných látok s antioxidačným účinkom v rastlinných zdrojoch a na ich vplyv na zdravotný stav človeka. Katedra sa zaoberá aj vplyvom výživy na zvýšenie výkonnosti športovcov. V rámci spolupráce so Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra je výskum katedry zameraný aj na problematiku osteoporózy, jej prevenciu správnou výživou a životným štýlom a na problematiku vzťahu výživy a chronických pľúcnych ochorení.

Na katedre sa realizujú vedecké projekty ako napríklad projekt Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej praxe a prevenciu civilizačných ochorení.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia