Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie SPU v Nitre vznikla krátko po premiestnení poľnohospodárskej časti VŠPLI z Košíc do Nitry pod názvom Katedra všeobecného poľnohospodárstva v roku 1953.

Výskumná činnosť katedry vychádza z európskeho modelu polyfunkčného poľnohospodárstva a z koncepcie Európskej únie. Stratégia výskumu katedry sa opiera o systémový prístup, ktorý umožňuje realizovať poľnohospodársku produkciu a súčasne i ochranu a udržateľnú exploatáciu prírodných zdrojov. Kľúčovým výskumom v podmienkach katedry je výskum funkčných vzťahov hlavných zložiek udržateľnosti agroekosystému pre trvalú produkciu potravinových zdrojov.

Súčasťou výskumnej činnosti katedry je aj riešenie vedeckých projektov ako napríklad Výskum  agroekosystémov pre zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných parametrov ľudí či Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia