Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ

Katedra vznikla v školskom roku 1952/1953.

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín sa zaoberá pestovateľskými systémami na poľnohospodárskej pôde v nížinách, podhorských a horských oblastiach v kontexte s výrobou krmív pre polygastrické zvieratá. Prezentuje pracovisko pre štúdium a využitie biotopu trávnych porastov v leso-poľnohospodárskej krajine, zamerané na tvorbu primárnej produkcie a jej kvalitu z trvalých a siatych trávnych porastov vrátane účelových trávnikov a kŕmnych plodín pestovaných na ornej pôde.

Vzhľadom na široké  spektrum problémov vyplývajúcich z vedeckej profilácie, sa pracovníci katedry vo vedecko-výskumnej práci orientujú na:

 •  výskum floristicko-produkčných zmien rôznych typov permanentných a siatych (dočasných) trávnych porastov (TP) modifikovanou pratotechnikou,
 • renováciu TP v určitej časovej perióde,
 • udržateľnú exploatáciu trávnych ekosystémov,
 • obnovu opustených a ruderalizovaných trávnych stanovíšť,
 • procesy samozatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd s možnosťami ich usmernenia,
 • mimoprodukčné funkcie antropogénne využívaných TP,
 • hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych parametrov krmív štandardnými európskymi metódami,
 • výskum netradičných kŕmnych plodín a ich ďalšej exploatácie v poľnohospodárskej praxi,
 •  produkčný proces a kvalitu krmív z hlavných leguminóz (Medicago sativa, Trifolium pratense),
 • tvorbu biomasy pri rôznom ošetrovaní TP bez krmovinárskeho využitia,
 • input energie do trávnych ekosystémov a krmovín na ornej pôde a jeho kvantifikáciu,
 • trávnikársky výskum vzhľadom na jeho prudký rozvoj v európskom a svetovom meradle.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia