Katedra rastlinnej výroby FAPZ
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra rastlinnej výroby FAPZ

Vedecko - výskumné projekty riešia problematiku produkčného procesu obilnín, okopanín, olejnín, strukovín, plodín energetických a alternatívnych plodín.

Experimentálna činnosť katedry bola realizovaná na pozemkoch Agrokomplex – Nitra,  v súčasnosti sa experimenty katedry realizujú na  výskumnej báze FAPZ SPU (Stredisko biológie a ekológie rastlín Dolná Malanta).

Na katedre sa realizujú vedecké projekty ako napríklad Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy či Racionalizácia pestovateľského systému slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu, množstvo a kvalitu produkcie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia