Katedra veterinárskych disciplín FAPZ
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Sektor vysokých škôl

Katedra veterinárskych disciplín FAPZ

Katedra sa vo svojej vedecko – výskumnej činnosti zaoberajú nasledovnými problematikami:

  • Histologická a histochemická analýza svalového tkaniva rôznych druhov zvierat vo vzťahu ku štruktúre jatočného tela, kvalite mäsa a k výkrmovým ukazovateľom. Štúdium vplyvov vybraných vonkajších činiteľov (syntetický zvuk, ultrazvuk, magnetické pole, žiarenie, zloženie ovzdušia) na embryonálny a postembryonálny vývoj vtákov a ošípaných.
  • Morfologické porovnávanie rôznych modelov osteoartrózy u králikov. Kraniologická analýza lebiek srnčej zveri v súvislosti s regiónom, vekom a obsahom ťažkých kovov.
  • Histologická a histochemická analýza zmien tkanív so zameraním na morfometrické parametre jednotlivých štruktúr orgánov, hodnotenie vplyvu toxických a rizikových prvkov, pesticídov a iných toxických látok na reprodukčné parametre zvierat i ľudí.
  • Hodnotenie vplyvu biologicky účinných prirodzených zložiek rastlín na funkcie a stavbu tkanív a orgánov.
  • Zlepšovanie životných podmienok zvierat s dôrazom na ich biologické potreby, eliminácie stresorov, udržania zdravia a welfare a produkcie zdravotne bezpečných produktov v prvovýrobe mlieka kráv a bahníc.
  • Vplyv ustajňovacích podmienok na produkčné parametre ošípaných a vplyvom predporážkových faktorov na kvalitu mäsa ošípaných.  
  • Monitoring a analýza populácie národných plemien hydiny - slovenská hus, suchovská hus a oravka.
  • Poruchy reprodukcie hovädzieho dobytka a ošípaných vírusového pôvodu (bovinná vírusová diarhoe BVDV a reprodukčný a respiračný syndrom ošípaných -PRRS) a bakteriálneho pôvodu (reprodukčná forma hemofilovej infekcie spôsobená mikroorganizmom Haemophilus somnus).
  • Prevencia puerperálnych zápalových procesov kráv a prasníc s vylúčením antibiotických a chemoterapeutických preparátov.
  • Tepelný stres a poruchy reprodukcie kráv a jalovíc.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia