Katedra výrobnej techniky TF SPU
Technická fakulta SPU Sektor vysokých škôl

Katedra výrobnej techniky TF SPU

Súčasťou výskumnej činnosti katedry je riešenie vedeckých projektov ako Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu, Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice či Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského online a anglicko-slovenského online.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia