Miroslav Chlipala
Popularizácia a komercializácia

Miroslav Chlipala

JUDr., Ing., PhD.

Bukovinský & Chlipala

advokát

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (JUDr., PhD.); Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (Ing.); The Hague Academy of International Law (Certificate); European Certificate on Cybercrime and Electronic Evidence (Certificate)

Pracoviská a významné funkcie: Bukovinský & Chlipala, s.r.o. (advokátska kancelária), advokát, 2003 - súčasnosť; Právnická fakulta UK, Katedra práva informačných a komunikačných technológií, odborný asistent, 1999-2011

Špecializácie: softvérové právo, právo informačných a komunikačných technológií, ochrana osobných údajov, doménové spory, autorské právo, akvizície a start-upy

Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ochrany osobných údajov; aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a workshopov

Vybrané publikácie:

Nezávislý komentár k problémom nového zákona o ochrane osobných údajov
Miroslav Chlipala, Pavol Szabó
ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ 2014. SASIB BRATISLAVA, 2014, S. 19 - 26

Slobodný softvér a softvér s voľným kódom (Licenčné podmienky pre slobodný softvér)
Daniela Gregušová, Miroslav Chlipala
PRÁVNY OBZOR, ROČ. 96, Č. 5 (2013), S. 447-458

Licenčná zmluva a jej úprava v podmienkach Slovenskej republiky , (Licenčná zmluva pre oblasť autorského práva)
Daniela Gregušová, Miroslav Chlipala, Boris Susko
ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA III. ZBORNÍK ŠTÚDIÍ FAKULTY PRÁVA JANKA JESENSKÉHO. SLÁDKOVIČOVO 2012, S. 287-302.

Úprava licenčnej zmluvy v autorskom zákone (Zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom)
Daniela Gregušová, Miroslav Chlípala, Boris Susko
Acta Iuridica Olomucensia, Vol. 3, No. 5 (2008), s. 229-235

Autorské diela v elektronickej podobe v prostredí internetu (ochrana autorských práv)
Daniela Gregušová, Rastislav Guľaša, Miroslav Chlipala, Boris Susko
EPI [elektronický zdroj], Žilina : Ekonomické a právne informácie, 2009 S. [7]
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&phContent=~/EDL/ShowSubArticles.ascx&CatId=4758

Licenčná zmluva ako základný zmluvný typ pre oblasť duševného vlastníctva
Daniela Gregušová, Miroslav Chlipala
Duševné vlastníctvo, Roč. 9, č. 2 (2005), s. 24-29

Právo informačných a komunikačných technológií (skriptá)
Daniela Gregušová, Anton Dulak, Miroslav Chlipala, Boris Susko
Slovenská technická univerzita, 2005

Licenčná zmluva v novom autorskom zákone
Daniela Gregušová, Miroslav Chlipala
Justičná revue, Roč. 56, č. 12 (2004), s. 1352-1362

Licenčné zmluvy v novom autorskom zákone
Daniela Gregušová, Miroslav Chlipala
Dane a účtovníctvo v praxi, Roč. 9, č. 9 (2004), s. 21-24

Vedecká výchova (počet diplomantov): cca 20; oponent dizertačných prác cca 10

Členstvo v právnických organizáciách: Slovenská advokátska komora

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia