Fakulta zdravotníctva TnUAD
Trenčianska univerzita A. Dubčeka Sektor vysokých škôl

Fakulta zdravotníctva TnUAD

Vzdelávanie predstavuje prvú z hlavných činností fakulty.

Druhou hlavnou činnosťou, ktorá je neoddeliteľná od vysokoškolského vzdelávania, je vedecko-výskumná činnosť. Vedecko-výskumná činnosť jednotlivých súčastí fakulty je v súčasnosti orientovaná najmä do týchto oblastí: všeobecné ošetrovateľstvo, špeciálne druhy ošetrovateľstva, bazálna stimulácia, preventívna diagnostická karcinómu prsníka, kvalita hygieny rúk sestier v prevencii nemocnicných nákaz v ústavnej zdravotnej starostlivosti, prínos vedy a výskumu v onkológii pre zdravie a preventívne správanie sa mladej populácie, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Výskum sa uskutočňuje aj prostredníctvom projektov ako napr. Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie či Účinnosť špecifických pohybových reedukačných postupov na korekciu hyperkinetických porúch detí mladšieho školského veku. Štruktúru fakulty tvoria Katedra ošetrovateľstva, Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedra telesnej výchovy a športu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia