Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EUBA
Fakulta hospodárskej informatiky EUBA Sektor vysokých škôl

Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EUBA

Katedra operačného výskumu a ekonometrie vznikla v roku 1961 na Fakulte národohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave ako Katedra ekonomicko-matematických výpočtov.

Katedra operačného výskumu a ekonometrie sa vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej práci orientuje na prehlbovanie všeobecných ekonomických poznatkov ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospodárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Východiskom analýz je modelový prístup a kvantitatívne metódy spolu s ich počítačovou podporou.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia