Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EUBA
Fakulta hospodárskej informatiky EUBA Sektor vysokých škôl

Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EUBA

Obsahom vedecko-výskumnej práce katedry je analýza súčasného stavu a postup prispôsobovania sa účtovníctva a audítorstva nadnárodnej právnej úprave, menovite predpisom Európskej únie, medzinárodným štandardom a interpretáciám tvoriacim IFRS a medzinárodným audítorským štandardom.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia