Katedra obchodného podnikania PHF EUKE
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Sektor vysokých škôl

Katedra obchodného podnikania PHF EUKE

Katedra obchodného podnikania vznikla ako Katedra marketingu 1.02.1997.

Výskum  katedry  marketingu a obchodu je prioritne zameraný na podporu skvalitňovania študijného odboru Obchodné podnikanie, a to prostredníctvom prioritnej orientácie na  energetickú efektívnosť a vývoj energetickej náročnosti na Slovensku so zameraním na obnoviteľné zdroje energií a ich efektívne využívanie,  na obchodnú a marketingovú pripravenosť  slovenských  podnikov v  podmienkach  jednotného  trhu  Európskej  únie s dôrazom na regionálne špecifikácie.
Výskum Katedy marketingu a obchodu sa ďalej orientuje na zahraničný obchod, marketingovú pripravenosť slovenských podnikov v podmienkach jednotného trhu Európskej únie a globalizácie svetového trhu, implementáciu marketingových teórií do podnikovej praxe, ale aj elektronický obchod, medzinárodný platobný styk, psychológiu predaja, spotrebiteľské správanie a efektívnosť marketingovej komunikácie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia