Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Sektor vysokých škôl

Katedra tanečnej tvorby HTF VŠMU

Katedra tanečnej tvorby bola založená v roku 1951 ako samostatná katedra Hudobnej fakulty VŠMU so študijnými zameraniami: choreografia, pedagogika tanca a neskôr aj teória tanca.

Hlavným poslaním katedry je vyprofilovať a pripraviť na profesionálnu dráhu choreografov, tanečných interpretov a pedagógov tanca, ktorí budú odborne pripravení podieľať sa na živote a rozvoji kultúrneho diania v oblasti tanca. Katedra tanečnej tvorby sa počas celej svojej doterajšej existencie usilovala reflektovať nové vedecké a výskumné poznatky, zavádzať moderné a efektívne vyučovacie metódy, nadväzovať kontakty s vedeckými a umeleckými inštitúciami a spájať teoretické poznatky s praxou.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia