Spoločenské výzvy
Európska komisia Horizont 2020

Spoločenské výzvy

Horizont 2020 sa okrem iného zameriava aj na riešenie závažných výziev a problémov, ktoré trápia súčasnú spoločnosť. Aby bolo možné dosiahnuť ciele vytýčené v tejto oblasti, je potrebné spojiť vedomosti a zdroje z viacerých odborov a disciplín, vrátane sociálnych a humanitných či technologických disciplín.

Program Spoločenské výzvy bol rozdelený do siedmich samostatných okruhov, ktoré budú v rámci Horizontu 2020 financované:

1. Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
2. Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodásrtvo
3. Bezpečná, čistá a efektívna energia
4. Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu
5. Opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a surovín
6. Európa v meniacom sa svete - Inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
7. Bezpečnosť spoločnosti - Ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

foto: Designed by Freepik

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia