Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom)

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom)

Program Euratom je rámcový výskumný zameraný na jadrový výskum a odbornú prípravu. Nadväzuje na rovnomenný program, ktorý fungoval pod záštitou 7.RP. Zmluva o Európskom spoločenstve pre jadrovú energiu (EURATOM), ktorá je základom výskumu atómovej energie, bola podpísaná v Ríme v roku 1957.


viac o programe

 

V rámci priamych aj nepriamych aktivít programu Euratom sa kladie dôraz na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Činnosti majú tiež prispievať k bezpečnej a účinnej dekarbonizácii energetickej sústavy. To všetko by malo posilniť výstupy výziev Excelentná veda, Vedúce postavenie priemyslu a Spoločenské výzvy, ako aj zabezpečiť Európe prventstvo v jadrovej bezpečnosti a v nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi.

 

Nepriame aktivity programu sa zameriavajú na nasledujúce dve oblasti:

 

      •  štiepenie jadier a radiačná ochrana,

      •  rozvoj magneticky udržovanej jadrovej fúzie ako zdroja energie a más.

 

V rámci výskumu jadrovej fúzie je v rámci programu vyzdvihovaná potreba dôkladnej reorganizácie, ktorá podporí posun od čisto akademického výskumu k vedeckým aktivitám zameraným na navrhnutie, vybudovanie a prevádzkovanie budúcich zariadení, ako je napríklad ITER (Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor), ktorého cieľom je z vedeckého aj technického hľadiska dokázať realizovateľnosť získavania energie z jadrovej fúzie, a to prostredníctvom fúzneho reaktora. 

 

V zhode so zmluvou o Európskom spoločenstve pre jadrovú energiu bola dĺžka existencie programu Euratom vytýčená na päť rokov (2014-2018). 

 

Program má svoje hlavné priority, ktoré boli zadefinované nasledovne:

 

      •  podporiť bezpečnosť nukleárnych systémov,

      •  prispieť k rozvoju bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným rádioaktívnym                              odpadom,

      •  podporiť rozvoj a udržateľnosť jadrovej expertízy a excelencie v Európskej únii,

      •  podporiť radiačnú ochranu a rozvoj medicínskeho využitia radiácie, okrem iného aj bezpečného                dodávania a využitia rádioizotopov,

      •  pohnúť sa smerom k dokázaniu a predvedeniu uskutočniteľnosti získavania energie z jadrovej                    fúzie, a to využitím existujúcich aj budúcich fúznych zariadení,

      •  vývojom materiálov, technológií a koncepčných návrhov položiť základy pre budúce fúzne                            elektrárne,

      •  podporiť inovácie a priemyselnú konkurencieschopnosť,

      •  zabezpečiť dostupnosť a používanie výskumných infaštruktúr celoeurópskeho významu.

 

Aktuálne výzvy nájdete tu. 

   

foto: © Microsoft - Used with permission from Microsoft.

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia