Prístup k rizikovému financovaniu

Prístup k rizikovému financovaniu

Táto výzva umožňuje podnikom a iným druhom organizácií zapojených do výskumu a inovácií (R&I) prostredníctvom finančných nástrojov jednoduchší prístup k rizikovému kapitálu. Výzva vo svojich činnostiach stavia na osvedčených aktivitách z predchádzajúceho 7.RP. Spomínané finančné nástroje boli totiž podporované už v rámci 7.RP: RSFF (Finančný nástroj s rozdelením rizika), RSI (Nástroj s rozdelením rizika pre MSP) a iné.


viac o programe

 

 

Podniky a organizácie môžu využiť dlhové a kapitálové nástroje. V rámci aktivít spadajúcich pod výzvu je dôležitá spolupráca finančných nástrojov Horizontu 2020 s nástrojmi COSME (Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov). Podniky a organizácie môžu tiež požiadať o rady, ktoré im pomôžu stať sa atraktívnejšími pre potenciálnych investorov a banky.

 

Pri realizácii finančných nástrojov zohrávajú v spolupráci s Európskou komisiou významnú úlohu Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF).

 

Aktuálne výzvy nájdete tu

   

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia