Výskumné infraštruktúry

Výskumné infraštruktúry

V oblasti rozvoja európskych výskumných infraštruktúr došlo v posledných rokoch k nezanedbateľnému pokroku a v tomto trende sa k nim bude pristupovať aj pod záštitou Horizontu 2020. Špičkové a rozsiahle výskumné infraštruktúry (vrátane e-infraštruktúr) sú dôležité pre rozvoj európskeho výskumu a jeho inovačného potenciálu, ako aj pre interdisciplinárnu spoluprácu výskumníkov, ich vzdelávanie a pre budovanie kvalitnej technologickej základne pre potreby výskumu a riešenia veľkých výziev.


viac o programe

 

V rámci programu sa teda infraštruktúry budú nielen skvalitňovať na dosiahnutie svetovej úrovne, ale aj rozširovať, aby k nim malo prístup viac výskumných pracovísk. V rámci podpory spolupráce s priemyslom budú navyše sprístupnené aj firmám.

       

Táto priorita si vyžaduje úzku spoluprácu členských štátov s Európskou úniou, ako aj dôkladnú koordináciu aktivít a bude predstavovať významný prínos pre Európsky výskumný priestor (ERA). 

   

Aktivity programu Výskumné infraštruktúry budú vykonávané v troch základných smeroch:

    

      1. Rozvoj európskych infraštruktúr do roka 2020 a v ďalšom období

    
      2. Podpora inovačného potenciálu výskumných infraštruktúr a ich ľudského kapitálu

     
      3. Posilnenie politiky európskych výskumných infraštruktúr a medzinárodnej                       spolupráce

   

Aktuálne výzvy nájdete tu. 

 

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia