Inovácie v MSP (SME)

Inovácie v MSP (SME)

V rámci Horizontu 2020 budú aktívne podporované malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú ambície rásť a rozvíjať sa na nadnárodnú úroveň, a to nielen prostredníctvom priamej finančnej podpory, ale aj nepriamymi prostriedkami, pričom hlavným cieľom výzvy je zvýšiť ich inovačnú kapacitu.


viac o programe

 

 

Na podporu inovácií MSP bol vytvorený konkrétny nástroj, tzv. SME Instrument, ktorý vychádza z amerického systému SBIR (Small Business Innovation Research). Ten sa zameriava na finančné potreby medzinárodne orientovaných podnikov v oblasti realizácie vysoko rizikových nápadov s vysokým komerčným potenciálom.

 

O grant môže požiadať už jeden človek, ale môže byť aj súčasťou konzorcia. SME Instrument je určený všetkým inovatívnym MSP, ktoré sa s jeho pomocou môžu dostať na nové trhy, vyrásť na nadnárodnú úroveň a dosahovať vysokú návratnosť investícií. Inovačný cyklus je rozdelený do troch fáz, ktoré sú všetky subjektom nástroja podpory:

 

1. Overenie realizovateľnosti - v tejto fáze sa skúma komerčný potenciál projektu a či je vedecky a technicky realizovateľný. Pokiaľ áno, môže byť ďalej financovaný a postúpiť do ďalšej fázy. 


2. Inovačný projekt (výskum a vývoj, demonštrácia, replikácia trhu) - druhá fáza zahŕňa výskum a vývoj, replikáciu trhu a demonštračné aktivity v podobe prototypov, testovania a podobne.


3. Komercializácia - cieľom tretej fázy cyklu je podporiť a najmä uľahčiť komerčné využitie inovácií, ktoré boli vyvinuté v druhej a tretej fáze.  Na to budú nadväzovať aj aktivity prispôsobené konkrétnym projektom.

 

Pod programom Inovácie v MSP však nerozumieme len priamu podporu prostredníctvom spomínaného nástroja, ale aj nepriamu podporu v podobe projektov a služieb na mieru, budovania partnerstiev a iniciovania transferu znalostí a skúseností z rôznych oblastí potrebných pre kvalitné inovačné schopnosti MSP. Horizont 2020 zároveň poskytuje priamu podporu siete Enterprise Europe Network, ktorá je kľúčovým sprostredkovateľom lepšieho prístupu MSP k financovaniu. 

 

Prostredníctvom programu COSME (Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov) však výzva financuje aj dodatočné aktivity, ktoré podporujú internacionalizáciu, podnikanie a zlepšovanie prístupu k trhom. Táto výzva tiež podporuje program Eurostars, ktorý patrí pod organizáciu EUREKA a poskytuje financovanie trhovo orientovaným spoločnostiam, najmä MSP, s výskumnými a vývojovými aktivitami.

 

Aktuálne výzvy nájdete tu

   

foto: Designed by Freepik

 
 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia